Adatkezelési tájékoztató

(Utolsó módosítás: 2021. május 31.)

Jelen tájékoztató normatív hátterét a következő jogszabályok alkotják:

A tájékoztatóban található legfontosabb fogalmak és azok értelmezése:

Az adatkezelés és feldolgozás alapelvei

A Host-X Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről a Host-X Bt. külön értesíti ügyfeleit.

A Host-X Bt. a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok helyességéért kizárólag az azokat megadó személy felel.

Felhívjuk a Host-X Bt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett tájékoztatása és, ha szükséges hozzájárulásának beszerzése.

A Host-X Bt, mint adatkezelő adatai:

Megnevezése: Host-X Bt.
Képviselője: Kutni Balázs
Központi e-mail címe: info@clubcubano.hu
Telefonszáma: +36 30 634 7771
Postacíme: H - 7625 Pécs, Hunyadi J. u. 75

A Host-X Bt. által igénybe vett adatfeldolgozók:

Megnevezése: AZ-NET Alfa Kft.
Központi e-mail címe: info@az-net.hu
Központi telefonszáma: +36 1 410 7209
Postacíme: 1135 Budapest, Tahi u. 69
Weboldala: www.mainpage.hu
Adatfeldolgozói nyilatkozata:
Feldolgozói tevékenysége: Webtárhely-szolgáltatás
Tevékenység rövid ismertetése: A webtárhely-szolgáltató a saját szerverén létrehozott, elkerített lemezterületet biztosít, amelyre a Host-X Bt. weboldala került feltöltésre.

Megnevezése: Google LLC
Kapcsolatfelvétel: https://about.google/contact-google/?hl=hu
Weboldala: www.google.com
Adatfeldolgozói nyilatkozata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ
Feldolgozói tevékenysége: E-mail szolgáltatás, tárhely szolgáltatás
Tevékenység rövid ismertetése: A Host-X Bt. elektronikus levelezését a Google szolgáltatásával végzi, dokumentumait pedig a Google tárhelyén (Google Drive) tárolja.

Adatbiztonsági intézkedések

A Host-X Bt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok az arra jogosultsággal rendelkezők számára hozzáférhetőek maradjanak, továbbá a hitelességük mindvégig biztosított legyen.

A Host-X Bt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Host-X Bt. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal arányos védelmi szintet nyújt.

Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja

Az érintettek által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a Host-X Bt., mint adatkezelő, munkatársai és adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

A Host-X Bt. számítástechnikai rendszerei központi épületében, valamint adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Táncoktatáson résztvevők (tanítványok) nyilvántartása

A Host-X Bt. teljeskörű védelemben részesíti a tanítványok személyes adatait és személyiségi jogait.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) pont: hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez (ld. lent)

Az adatkezelés célja: Tanítványok elérhetőségeinek nyilvántartása kapcsolatfelvétel céljából

Személyes adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: Amíg tanítvány a Host-X Bt. által szervezett táncórákat látogatja

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: tájékoztatás elmaradása az órarendbeli változásokról, tanfolyamindulásokról, szünetekről

Üzleti szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

Bármely szerződés megkötéséhez szükséges a felek azonosítása, valamint a szerződés tárgyának rögzítése. Ennek keretében a Host-X Bt. kezeli ügyfeleinek szerződésben szereplő személyes adatait, valamint céges partnereinek képviselői és kapcsolattartói adatait.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés célja: A szerződésben foglaltak teljesítése a szerződő felek igényei szerint.

Személyes adatok köre:

Az adatkezelés időtartama:

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a szerződés nem köthető meg, illetve nem teljesíthető.

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

A jogszabályok által támasztott formai követelményeknek megfelelő számla kiállításához szükség lehet az ügyfelek személyes adatainak kezelésére.

Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés célja: Számlakiállítás, az e-számla elektronikus úton történő megküldése (e-mail cím)

Személyes adatok köre: Név, székhely/lakcím (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény)

Az adatkezelés időtartama: 8 év a számviteli törvény alapján (2000. évi C. törvény a számvitelről)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Számlakiállítás lehetősége nélkül a Host-X Bt. elzárkózik a szerződéskötéstől.

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

Személyre szóló kommunikációval kapcsolatos adatkezelések

Amennyiben Ön elektronikus úton keresi meg a Host-X Bt.-t (pl.: telefonon, e-mailben), elengedhetetlen, hogy a Host-X Bt. az adatait a válaszadáshoz szükséges mértékben kezelje.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatfelvétel jogalapja az Ön hozzájárulása, ezt követően az adatok tárolása a Host-X Bt. jogos érdeke alapján történhet. A Host-X Bt. jogos érdeke a későbbi kapcsolattartást, valamint a Host-X Bt. vagy más jogainak jövőbeni védelmét alapozhatja meg, egyéb adatkezelésnek jogalapja nem lehet.

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön elektronikus kapcsolatfelvételt kezdeményez, a Host-X Bt. rögzíti az e-mail címét, valamint a nevét, telefonos megkeresés esetén pedig a nevét és telefonszámát. A Host-X Bt.-nek ezeket a válaszadáshoz szükséges mértékben és időtartamban kezelnie kell. Ezáltal lehetséges az Ön azonosítása, továbbá a személyre szabott és az elvárásainak megfelelő válasz megadása.

Személyes adatok köre:

Az adatkezelés időtartama: A Host-X Bt. az Ön fent megjelölt személyes adatait elsősorban a kapcsolattartás érdekében kezeli. Ennek megfelelően adatait az Ön által küldött üzenet esetén, az üzenet tartalmát képező ügy lezárását követő három hónapon belül törli, kivéve, ha jövőbeni kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, akkor ezen jogos érdek fennállásáig kezeli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a megkeresésre a Host-X Bt.-nek nem áll módjában válaszolni.

Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés célja: A Host-X Bt. online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása céljából üzemeltetett közösségi hivatalos oldalának (Facebook) működtetése.

Személyes adatok köre: Név, valamint azon adatok, melyeket Ön a Host-X Bt. közösségi oldalán önmagáról közzétesz.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás elmaradásának nincs előrelátható következménye.

A Host-X Bt. közösségi oldalainak látogatói adataiból nem készít adatbázist, azokat a megadott céltól eltérő módon nem használja fel.

Az Európai Unió Bíróságának C-210/16 számú előzetes döntéshozatalra irányuló eljárásában hozott határozatának értelmében a hivatalos Facebook oldallal kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében, közös adatkezelés valósul meg a Host-X Bt. és a Facebook Ireland Limited között.

Sütik („Cookie”)

A Host-X Bt. weboldalai (clubcubano.hu, sonmoderno.hu) sütiket használnak. A testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén kis adat-csomagot, ún. sütit (angolul: cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a Host-X Bt.-nek lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmainak tekintetében.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a tevékenység nyomon követése, webanalitikai mérések végzése, anonim statisztikák készítése, konverzió követés.

Személyes adatok köre: Azonosítószám, dátum, időpont

Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait hozzájárulásának visszavonásáig vagy az egyes sütik egyedi lejárati idejéig kezeli a Host-X Bt. A süti élettartamának leteltét követően automatikusan új felkérést fog kapni a hozzájárulás megtételére.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adat megadásának elmaradása nem jár előrelátható következménnyel.

A Host-X Bt. weboldalain (clubcubano.hu, sonmoderno.hu) megvalósuló analitikai és marketing tevékenység

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat bárki számára.

A Google Ads funkciói külső (harmadik fél) weboldalakon található, de a Host-X Bt. saját szolgáltatásaira vonatkozó reklámanyagokkal kapcsolatban kerülnek felhasználásra. A reklámkampányok adatainak felhasználásával megállapíthatóvá válik, hogy az egyedi reklámozási intézkedések (hirdetések) mennyire sikeresek. A fenti marketing tevékenység során nem kerülnek személyes adatok a Host-X Bt. által begyűjtésre, a Google Ads szolgáltatás eredményeként csak statisztikai értékelések készülnek. Ezen értékelések alapján állapítható meg, hogy a hirdetések közül melyek a hatékonyak. Egyéb adat nem kerül a Host-X Bt. birtokába, tehát a Google Ads használata során a Host-X Bt. nem azonosítja egyénileg weboldalának látogatóit.

A fenti eszközök alkalmazásával a látogató böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot kezdeményez a Google szerverekkel, így a Host-X Bt.-nak nincs ráhatása azon adatok kezelésére, amelyeket a Google az eszközök használata során gyűjt.

Google Analytics
Szolgáltató Google Inc.
Célja, működése Felhasználók számának, tevékenységének nyomon követése, webanalitikai mérések végzése.
Adatkezelési tájékoztatója https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ
Google Ads
Szolgáltató Google Inc.
Célja, működése Konverzió-követés (hirdetések hatékonyságának mérése)
Adatkezelési tájékoztatója https://safety.google/intl/en_uk/privacy/ads-and-data/

Ön is képes a sütiket törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik további alkalmazását. A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linkekre kattintva olvashat:

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
Internet Explorer/Edge:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9
Opera:
http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html
Safari:
http://support.apple.com/kb/PH5042

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint a Host-X Bt.-nek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet a Host-X Bt. egyébként is kezel Önről).

Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket és panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg a Host-X Bt.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat a Host-X Bt. rendszereiből az Ön adatait visszaállíthatatlanul törli.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy a Host-X Bt.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról a Host-X Bt. tájékoztassa:

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén a Host-X Bt. méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést a Host-X Bt. úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően, választása szerint személyes átvétel útján, emailben vagy postai úton juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy mely személyes adatokhoz kér hozzáférést.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Host-X Bt. késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Host-X Bt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Host-X Bt. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy a Host-X Bt. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Ha a Host-X Bt. bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével, köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges az alábbiak valamelyikéhez:

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Host-X Bt. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon, az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok, a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje a Host-X Bt.-tól, hogy az Öntől gyűjtött adatokat, az Ön által megjelölt formátumban bocsássa az Ön rendelkezésére. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Jogorvoslati jogok

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az eljárás különös szabályait az Info tv. 22. §-a tartalmazza. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, az adatkezelés korlátozására, az adatok törlésére, az automatizált döntéshozatallal hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezelésével összefüggésben jogsérelem következett be, vagy ennek közvetlen veszélye fennáll az alábbi elérhetőségeken:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Valamely eljárás megkezdése előtt érdemes az Host-X Bt.-nek elküldeni a panaszt, a probléma gyors és hatékony orvoslása érdekében.

Bármely további kérdésével, továbbá kérelmek, panaszok vagy incidensek bejelentésével forduljon a Host-X Bt. képviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: info@clubcubano.hu
Telefon: +36 30 634 7771